Probíhá transformace Rodinného statku v Pochvalově na Družstevní řeznictví.

Vážení zákazníci,

abychom mohli pro Vás i nadále vyrábět výrobky nejvyšší kvality s doložitelným původem masa, museli jsme si vybrat, čemu se budeme věnovat a co nadále již dělat nebudeme. Stárneme a síly ubývají. Proto se budeme věnovat řeznické výrobě, kdy si pohlídáme původ masa tak, abychom Vám mohli vždy garantovat českou potravinu a samotné suroviny – české vepřové budeme nakupovat od našich partnerů zemědělců, se kterými spolupracujeme již několik let a kteří nás vykrývali, když jsme neměli vlastní prasátka. Kvalitu našich výrobků včetně pracně vytvořených receptur si budeme hlídat i nadále a budeme je dodržovat. Děkujeme Všem za podporu a do roku 2022 přejeme především zdraví, které je základem života.  

 

Co znamená družstevní řeznictví v našem pojetí?

Samotný základ spočívá v tom, jak vznikl nejen projekt chovu prasat, ale také projekt vlastní řeznické výroby. Nejsme odtrženi od světa. Ba naopak, máme malé řeznictví a malý rodinný e-shop a s našimi zákazníky si povídáme o tom, co by chtěli vyrobit a co jim chutná. Samotný vznik každého výrobku prochází fází testování chutě, senzorickým dojmem, a balením. O to se starají naši přátelé - družstevníci. Základ těch, kteří určují kvalitu výrobků. Protože právě oni nám pomáhají v rozjezdu nových výrobků. Jsme malovýrobci a pomoc našich přátel je pro nás nepostradatelná. Nemáme za sebou žádného investora, a proto si vážíme jakékoliv technicko-fyzické pomoci. Dále mezi naše družstevníky patří staří řezníci, kteří svoji kritikou a pamětí určují finální složení výrobku. Z výše uvedených důvodů si o kvalitě výrobků rozhodují zákazníci sami.